Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο μας:

 

(α) Τηλεφωνικό Κέντρο Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού: 210 6755107

εσωτερικές γραμμές:   223 (Γραμματεία Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού)

 261 (Γραφείο Καθηγητών Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού)

(β) mail:  classiko@arsakeio.gr 

                classikofe@gmail.com

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

(1)  κ. Αντωνίου (εσωτ. 261)

(2)  κ. Χρήστου (εσωτ. 223)