ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού είναι από τα πρώτα σχολεία που εντάχθηκαν στο δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολείων Αττικής Aspnet UNESCO, ανταποκρινόμενο αμέσως στην τότε πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας και του σχολείου–διοργανωτή.

Έκτοτε το σχολείο μας συμμετέχει ανελλιπώς με ομάδες μαθητών/τριών στα Μαθητικά Συμπόσια UNESCO.  Συνολικά έχουμε λάβει μέρος σε 15 Συμπόσια, ενώ οι μαθητές μας, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και συστηματικά πολύ ενημερωμένοι για τους σκοπούς της UNESCO, αναλαμβάνουν και άλλες δράσεις που τελούν υπό την αιγίδα του Διεθνούς αυτού Οργανισμού και ανταποκρίνονται πάντα με μεγάλο ενθουσιασμό στις διοργανώσεις, θεωρώντας τη συμμετοχή σε αυτές πολύτιμη εμπειρία.